Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ενημέρωση σχετικά με την απελευθέρωση των αμοιβών Μηχανικού
περισσότερα
(ανακοινωση ΕΕΤΕΜ 11-7-2011)

"ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ". περισσότερα:(www.eetem.gr-ανκοίνωση 24-05-2011).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Δ.Ε. ΣΕ ΣΩΜΑ. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 24-05-2011).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Κ.Δ.Ε. ΣΕ ΣΩΜΑ. περισσότερα:(www.eetem.gr -ανακοίνωση 14-05-2011).

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Σχετικά με το σχέδιο διαβούλευσης "περί Ενιαίου Επιμελητηριακού Φόρεα Μηχανικών").περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 12-05-2011).

Master of Science in Energy - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στόν Τομέα τής Ενέργειας. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 10-05-2011).

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 09-05-2011).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.-ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 06-05-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.-Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 03-05-2011).

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΕΜ.''Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ".περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 18-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-67ον ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 09-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΕ "ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ" ΟΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ.περισσότερα:(www.eetem.gr -ανακοίνωση 06-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΤΕΜ 2011.περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 05-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 01-04-2011).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 18-01-2011).

ΣΤΟ Σ.τ.Ε. 10 ΣΧΕΔΙΑ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. περισσότερα:(www.eetem.gr-ανακοίνωση 06-12-2010).

Π.Δ. 100/2010 ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.περισσότερα: (www.eetem.gr-ανακοίνωση 10-10-2010).

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Δημοσίευση "Τεχνικό Βήμα" - Τεύχος 17 - Μάρτιος - Απρίλιος - Μαίος 2009)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Δημοσιευση "Τεχνικό Βήμα" -Τεύχος 17 - Μάρτιος - Απρίλιος - Μαίος 2009)